ZYGMUNT SIEKLICKI – lat 89

Ceremonia Pogrzebowa rozpocznie się Mszą św. 28.11.2019 o godz.14.00 w Kaplicy na cmentarzu w Sławnie, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego do grobu.

Modlitwa Różańcowa odbędzie się 26 i 27. 11. 2019 o godz. 17.00 w Kaplicy w Noskowie i przed Mszą św. 28.11.2019 o godz.13.30 w Kaplicy cmentarnej w Sławnie.

Msza za Duszę Zmarłego od ZP WALCZAK odbędzie się  12. 12 .2020 o godz. 6.00 w Kaplicy w Noskowie