FORMALNOŚCI

CO NALEŻY ZROBIĆ W PRZYPADKU ŚMIERCI BLISKIEJ OSOBY W DOMU ?

 • wezwać lekarza dzwoniąc pod nr 999 lub 112 .Lekarz musi stwierdzić czy nastąpił zgon

 • od lekarza otrzymujemy tzw. kartę zgonu- będzie ona podstawą do wystawienia aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego

 • powiadamy zakład pogrzebowy WALCZAK dzwoniąc pod numer 661 51 51 50 lub 59810 51 50 , pracownik zajmie się resztą spraw związanych z eksportacją ciała.

JEŚLI ZGON NASTĄPIŁ W SZPITALU:

 • w szpitalu otrzymujemy kartę zgonu i zgłaszamy się do zakładu pogrzebowego WALCZAK w celu ustalenia terminu i przebiegu ceremonii.

 • z kartą zgonu i dowodem osobistym osoby zmarłej udać się do Urzędu Stanu Cywilnego (w mieście którym nastąpił zgon) po akt zgonu.

GDY ZGON NASTĄPIŁ W WYNIKU WYPADKU, SAMOBÓJSTWA LUB GDY PODEJRZEWANE JEST DZIAŁANIE OSÓB TRZECICH:

  • wzywamy Pogotowie (które zawiadamia Policję ta zaś Prokuraturę )

  • do zakładu pogrzebowego Walczak możemy się udać przed otrzymaniem karty zgonu w celu otrzymania wstępnej rezerwacji terminu ceremonii.

  • kartę zgonu otrzymujemy w prokuraturze lub na policji po zakończeniu przez nich czynności.

 • w tym przypadku musimy jeszcze otrzymać zezwolenie na pochówek.

Karta zgonu podlega rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu zgonu.

Podstawą wystawienia aktu zgonu jest:

 • dowód osobisty osoby zmarłej

 • dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon

 • jeśli osoba zmarła pozostawała w związku małżeńskim, niezbędny jest dowód osobisty współmałżonka

DOKUMENTY:

Udając się do zakładu pogrzebowego prosimy o zabranie następujących dokumentów:

 • aktu zgonu lub karty zgonu wydanej przez lekarza lub aktu zgonu

 • dowodu osobistego , PESEL-u osoby zmarłej

 • zaświadczenia z zakładu pracy lub odcinka renty/emerytury lub legitymacji ZUS lub KRUS osoby zmarłej

 • dowodu osobistego, osoby załatwiającej formalności.

Formalności związane z otrzymaniem zasiłku ZUS lub KRUS oraz pozostałe czynności załatwia Zakład Pogrzebowy WALCZAK , w Państwa gestii leży tylko i wyłącznie wizyta u księdza.