Ceremonia Pogrzebowa rozpocznie się Mszą Świętą 19.07.2019 o godz. 14.00 w Kaplicy na cmentarzu w Sławnie po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce spoczynku.

Modlitwa Różańcowa odbędzie się 17 i 18.07.2019 o godz. 19.00 i przed Mszą Św. 19.07.2019 o godz. 13.30 w Kaplicy na cmentarzu w Sławnie.

Msza św. pp  za Duszę Zmarłego odbędzie się 18.08.2019 o godz. 16.00  i od Zakładu Pogrzebowego WALCZAK  19.08.2019  o godz. 7.00  w Kościele p.w. WNMP w Sławnie.

Ceremonia Pogrzebowa rozpocznie się Mszą Świętą 19.07.2019 o godz. 12.00 w Kaplicy na cmentarzu w Sławnie po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłej do grobu.

Modlitwa Różańcowa odbędzie się 18.07.2019 o godz. 16.30 i przed Mszą Św. 19.07.2019 o godz. 11.30 w Kaplicy na cmentarzu w Sławnie.

Msza św. pp  za Duszę Zmarłej odbędzie się 20.08.2019 o godz. 7.00  i od Zakładu Pogrzebowego WALCZAK  21.08.2019  o godz. 7.00  w Kościele p.w. WNMP w Sławnie.

Ceremonia Pogrzebowa rozpocznie się Mszą Świętą 17.07.2019 o godz. 11.00 w Kościele p.w. WNMP w Sławnie, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłej na cmentarz.

Modlitwa Różańcowa odbędzie się 15 i 16.07.2019 o godz. 16.30 w Kaplicy cmentarnej w Sławnie i przed Mszą Św. 17.07.2019 o godz. 10.30 w Kościele WNMP w Sławnie.

Ceremonia Pogrzebowa rozpocznie się Mszą Św. dnia 13.07.2019 o godz.13.30 w Kościele pw. Podwyższenie Krzyża Świętego w Słowinie, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłej do grobu na miejscowym cmentarzu.

Modlitwa Różańcowa odbędzie się 12.07.2019 o godz. 17.00 w Kaplicy na cmentarzu w Sławnie i przed Mszą Św. 13.07.2019 o godz. 13.00 w Kościele w Słowinie.

Msza św. za Duszę Zmarłej odbędzie się 10.08.2019 o godz. 17.00 i od Zakładu Pogrzebowego WALCZAK 17.08.2019 o godz. 17.00 w Kościele w Słowinie.

Ceremonia Pogrzebowa rozpocznie się Mszą Świętą 13.07.2019 o godz. 11.30 w Kaplicy na cmentarzu w Sławnie.

Modlitwa Różańcowa odbędzie się 12.07.2019 o godz. 19.00 i przed Mszą Św. 13.07.2019 o godz. 11.00 w Kaplicy na cmentarzu w Sławnie.

Msza św. za Duszę Zmarłej odbędzie się 13.08.2019 o godz.18.00 i od Zakładu Pogrzebowego WALCZAK 14.08.2019 o godz. 7.00 w Kościele pw. WNMP w Sławnie.

Ceremonia Pogrzebowa rozpocznie się Mszą Świętą 13.07.2019 o godz. 9.00 w Kościele pw. św. Stanisława Kostki w Dąbrowie, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłej do grobu na miejscowym cmentarzu.

Modlitwa Różańcowa odbędzie się przed Mszą Św. 13.07.2019 o godz. 8.30 w Kościele w Dąbrowie.

Msza św. za Duszę Zmarłej odbędzie się 12.08.2019 o godz. 17.00 i od Zakładu Pogrzebowego WALCZAK 23.07.2019 o godz. 17.00 w Kościele w Dąbrowie.