Ceremonia Pogrzebowa rozpocznie się Mszą Św. 31.10.2019 o godz. 12.00 w Kościele p.w. św. Floriana  w Postominie, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego z kaplicy cmentarnej w Postominie do grobu.

Modlitwa Różańcowa odbędzie się  przed Mszą św. 31.10.2019 o godz.11.30 w Kościele w Postominie.

Msza św. od Zakładu Pogrzebowego WALCZAK za Duszę Zmarłego odbędzie się 29.11.2019 o godz.17.00 w Kościele w Postominie.

Ceremonia Pogrzebowa rozpocznie się Mszą Św. 30.10.2019 o godz. 14.00 w Kaplicy cmentarnej w Sławnie po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłej na miejsce spoczynku.

Modlitwa Różańcowa odbędzie się 29.10.2019 o godz. 17.00 i przed Mszą św. 30.10.2019 o godz.13.30 w Kaplicy na cmentarzu w Sławnie.

Msza św. za Duszę Zmarłej odbędzie się 28.11.2019 o godz.18.00 i od Zakładu Pogrzebowego WALCZAK 26.11.2019 o godz.18.00 w Kościele WNMP w Sławnie.

Ceremonia Pogrzebowa rozpocznie się Mszą św. 30.10.2019 o godz.12.00 w Kaplicy na cmentarzu w Sławnie, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego do grobu.

Modlitwa Różańcowa odbędzie się 29.10.2019 o godz.18.00 i przed Mszą św. 30.10.2019 o godz.11.30 w Kaplicy cmentarnej w Sławnie.

Msza św. za Duszę Zmarłego od Zakładu Pogrzebowego WALCZAK odbędzie się 30.11.2019 o godz. 9.00 w Kościele w Rzyszczewie.

Ceremonia Pogrzebowa rozpocznie się Mszą Św. 28.10.2019 o godz. 14.00 w Kaplicy na cmentarzu w Sławnie, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłej do miejsca spoczynku.

Modlitwa Różańcowa odbędzie się przed Mszą św. 28.10.2019 o godz.13.30 w Kaplicy na cmentarzu w Sławnie.

Msza św. za Duszę Zmarłej odbędzie się 28.11.2019 o godz. 18.00 i od Zakładu Pogrzebowego WALCZAK 21.11.2019 o godz. 18.00 w Kościele WNMP w Sławnie.

Ceremonia Pogrzebowa rozpocznie się Mszą św. 28.10.2019 o godz.11.00 w Kaplicy na cmentarzu w Ostrowcu, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego do grobu.

Modlitwa Różańcowa odbędzie się 26.10.2019 o godz.18.00 w Kaplicy na cmentarzu w Sławnie i przed Mszą św. 28.10.2019 o godz.10.30 w Kaplicy w Ostrowcu.

Msza św. za Duszę Zmarłego od Zakładu Pogrzebowego WALCZAK odbedzie się 7.11.2019 o godz. 17.00 w Kościele w Ostrowcu.

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się Mszą św. 25.10.2019 o godz. 11.00 w Kaplicy na cmentarzu w Sławnie, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłej do grobu.

Modlitwa Różańcowa odbędzie się przed  Mszą Św. 25.10.2019 o godz.10.30 w Kaplicy na cmentarzu w Sławnie.

Odjazd busa spod sklepu w Smardzewie 25.10.2019 o godz. 10.00.

Msza św. za Duszę Zmarłej od Zakładu Pogrzebowego WALCZAK odbędzie się 27.10.2019 o godz. 8.45 w Kościele w Smardzewie.

Ceremonia Pogrzebowa rozpocznie się Mszą św.  24.10.2019 o godz. 14.00 w Kaplicy na cmentarzu w Sławnie , po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłej na miejsce spoczynku.

Modlitwa Różańcowa odbędzie się 23.10.2019 o godz. 18.00 i przed Mszą św. 24.10.2019 o godz. 13.30 w Kaplicy na cmentarzu w Sławnie.

Msza św. za Duszę Zmarłej odbędzie się 22.11.2019 o godz. 18.00 i od Zakładu Pogrzebowego WALCZAK  17.11.2019 o godz. 7.00 w Kościele WNMP w Sławnie.

Ceremonia Pogrzebowa rozpocznie się Mszą Świętą 24.10.2019 o godzinie 12.00 w Kaplicy na cmentarzu w Sławnie , po czym nastąpi odprowadzenie urny do grobu.

Modlitwa Różańcowa odbędzie się  przed Mszą Świętą  24.10.2019 o godz. 11.30 w Kaplicy na cmentarzu w Sławnie.

Msza Św. za Duszę Zmarłego od Zakładu Pogrzebowego WALCZAK odbędzie się 29.10.2019 o godz. 17.00 w Kościele w Staniewicach.

Ceremonia Pogrzebowa rozpocznie się Mszą św. 19.10.2019 o godz.16.00 w Kaplicy na cmentarzu w Sławnie , po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłej na miejsce spoczynku.

Modlitwa Różańcowa odbędzie się 18.10.2019 o godz. 18.30 i przed Mszą św. 19.10.2019 o godz. 15.30 w Kaplicy na cmentarzu w Sławnie.

Msza św. p.p. za Duszę Zmarłej odbędzie się 22.11.2019 o godz.18.00 i od Zakładu Pogrzebowego WALCZAK 14.11.2019 o godz. 18.00 w Kościele pw. WNMP w Sławnie.