Ceremonia Pogrzebowa rozpocznie się Mszą Świętą  25.06.2019 o godz. 14.00 w Kaplicy na cmentarzu w Sławnie po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce spoczynku.

Modlitwa Różańcowa odbędzie się 24.06.2019 o godz. 19.00 i przed Mszą Św.  25.06.2019 o godz. 13.30 w Kaplicy na cmentarzu w Sławnie.

Msza św. pp  za Duszę Zmarłego odbędzie się 25.07.2019 o godz. 7.00  i od Zakładu Pogrzebowego WALCZAK 26.07.2019 o godz.7.00 w Kościele p.w. WNMP w Sławnie.

Ceremonia Pożegnalna odbędzie się 24.06.2019 o godz. 16.00 w Kaplicy na cmentarzu w Sławnie.

Msza Żałobna odbędzie się 25.06.2019 o godz. 10.30 w Kaplicy na cmentarzu w Sławnie, po czym nastąpi odprowadzenie urny do grobu.

Modlitwa Różańcowa odbędzie się przed Mszą Św. 25.06.2019 o godz. 10.00 w Kaplicy cmentarnej w Sławnie.

Ceremonia Pogrzebowa rozpocznie się Mszą Świętą  22.06.2019 o godz. 13.00 w Kaplicy na cmentarzu w Sławnie po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłej na miejsce spoczynku.

Modlitwa Różańcowa odbędzie się 21.06.2019 o godz. 18.00 i przed Mszą Św.  22.06.2019 o godz. 12.30 w Kaplicy na cmentarzu w Sławnie.

Odjazd busa z przystanku obok sklepu we Wrześnicy o godz. 12.00

Msza za Duszę Zmarłej od ZP WALCZAK odbędzie się 25.06.2019 o godz. 17.00 w Kościele p.w. MB Pocieszenia we Wrześnicy.

Ceremonia Pogrzebowa rozpocznie się Mszą Świętą  21.06.2019 o godz. 15.00 w Kaplicy na cmentarzu w Ostrowcu po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce spoczynku.

Modlitwa Różańcowa odbędzie się  przed Mszą Św.  21.06.2019 o godz. 14.30 w Kaplicy na cmentarzu w Ostrowcu.

Odjazd busa z przystanku w Kosierzewie o godz. 14.15

Msza za Duszę Zmarłego od ZP WALCZAK odbędzie się 28.07.2019 o godz. 14.15 w Kosierzewie.

Ceremonia Pogrzebowa rozpocznie się Mszą Świętą  21.06.2019 o godz. 13.00 w Kaplicy na cmentarzu w Sławnie po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłej na miejsce spoczynku.

Modlitwa Różańcowa odbędzie się przed Mszą Św.  21.06.2019 o godz. 12.30 w Kaplicy na cmentarzu w Sławnie.

Msza za Duszę Zmarłej od ZP WALCZAK odbędzie się 26.06.2019 o godz. 7.00 w Kościele p.w. św. Antoniego w Sławnie.

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się Mszą św. 19.06.2019 o godz. 15.00 w Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pieszczu, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłej do grobu na miejscowym cmentarzu.

Modlitwa Różańcowa odbędzie się przed Mszą św. 19.06.2019 o godz. 14.30 w Kościele w Pieszczu.

Msza od ZP WALCZAK za Duszę Zmarłej odbędzie się 13.08.2019 o godz. 18.00 w Kościele w Pieszczu.

Ceremonia Pogrzebowa rozpocznie się Mszą Świętą  19.06.2019 o godz. 13.00 w Kaplicy na cmentarzu w Sławnie po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce spoczynku.

Modlitwa Różańcowa odbędzie się 18.06.2019 o godz. 19.00 i  przed Mszą Św.  19.06.2019 o godz. 12.30 w Kaplicy na cmentarzu w Sławnie.

Msza św. pp  za Duszę Zmarłego odbędzie się 15.07.2019 o godz. 18.00  i od Zakładu Pogrzebowego WALCZAK 27.07.2019 o godz. 9.00 w Kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Rzyszczewie.

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się Mszą św. 18.06.2019 o godz. 13.00 w Kościele pw. MB Pocieszenia we Wrześnicy, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłej na miejsce spoczynku na miejscowym cmentarzu.

Modlitwa Różańcowa odbędzie się przed Mszą św. 18.06.2019 o godz. 12.30 w Kościele we Wrześnicy.

Msza od ZP WALCZAK za Duszę Zmarłej odbędzie się 28.06.2019 o godz. 17 w Kościele we Wrześnicy.

Ceremonia Pogrzebowa rozpocznie się Mszą Świętą  17.06.2019 o godz. 14.00 w Kaplicy na cmentarzu w Sławnie po czym nastąpi odprowadzenie Urny na miejsce spoczynku.

Modlitwa Różańcowa odbędzie się przed Mszą Św.  17.06.2019 o godz. 13.30 w Kaplicy na cmentarzu w Sławnie.

Msza św. pp  za Duszę Zmarłego odbędzie się 8.08.2019 o godz. 18.00  i od Zakładu Pogrzebowego WALCZAK 21.06.2019 o godz.7.00 w Kościele p.w. Św. Antoniego w Sławnie.