Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się Mszą św. 19.06.2019 o godz. 15.00 w Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pieszczu, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłej do grobu na miejscowym cmentarzu.

Modlitwa Różańcowa odbędzie się przed Mszą św. 19.06.2019 o godz. 14.30 w Kościele w Pieszczu.

Msza od ZP WALCZAK za Duszę Zmarłej odbędzie się 13.08.2019 o godz. 18.00 w Kościele w Pieszczu.

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się Mszą św. 18.06.2019 o godz. 13.00 w Kościele pw. MB Pocieszenia we Wrześnicy, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłej na miejsce spoczynku na miejscowym cmentarzu.

Modlitwa Różańcowa odbędzie się przed Mszą św. 18.06.2019 o godz. 12.30 w Kościele we Wrześnicy.

Msza od ZP WALCZAK za Duszę Zmarłej odbędzie się 28.06.2019 o godz. 17 w Kościele we Wrześnicy.

Ceremonia Pogrzebowa rozpocznie się Mszą Świętą  17.06.2019 o godz. 14.00 w Kaplicy na cmentarzu w Sławnie po czym nastąpi odprowadzenie Urny na miejsce spoczynku.

Modlitwa Różańcowa odbędzie się przed Mszą Św.  17.06.2019 o godz. 13.30 w Kaplicy na cmentarzu w Sławnie.

Msza św. pp  za Duszę Zmarłego odbędzie się 8.08.2019 o godz. 18.00  i od Zakładu Pogrzebowego WALCZAK 21.06.2019 o godz.7.00 w Kościele p.w. Św. Antoniego w Sławnie.

Ceremonia Pogrzebowa rozpocznie się Mszą Świętą  17.06.2019 o godz. 12.00 w Kaplicy na cmentarzu w Sławnie po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłej na miejsce spoczynku.

Modlitwa Różańcowa odbędzie się 16.06.2019 o godz. 19.00 i przed Mszą Św.  17.06.2019 o godz. 11.30 w Kaplicy na cmentarzu w Sławnie.

Msza św. p.p. za Duszę Zmarłej odbędzie się 17.07.2019 o godz. 18.00 i od Zakładu Pogrzebowego WALCZAK 18.07.2019 o godz. 7.00 w Kościele WNMP w Sławnie.

Ceremonia Pogrzebowa rozpocznie się Mszą Świętą  12.06.2019 o godz. 13.00 w Kaplicy na cmentarzu w Polanowie, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłej na miejsce spoczynku.

Modlitwa Różańcowa odbędzie się 11.06.2019 o godz. 19.00 w Kaplicy cmentarnej w Sławnie i przed Mszą Św.  12.06.2019 o godz. 12.30 w Kaplicy na cmentarzu w Polanowie.

Ceremonia Pogrzebowa rozpocznie się Mszą Świętą 10.06.2019 o godz. 13.00 w Kościele p.w. MB Częstochowskiej w Darłowie, po czym o godz. 14.00 nastąpi odprowadzenie urny z kaplicy cmentarnej do grobu na starym cmentarzu w Darłowie.

Modlitwa Różańcowa odbędzie się przed Mszą Św. 10.06.2019 o godz. 12.30 w Kościele p.w. MB Częstochowskiej  w Darłowie.

Msza św. od Zakładu Pogrzebowego WALCZAK odbędzie się 20.08.2019 o godz. 6.30 w Kościele p.w. MB Częstochowskiej w Darłowie.