O FIRMIE

Zakład Pogrzebowy Walczak świadczy kompleksowe usługi w dziedzinie przygotowywania pogrzebów.

Tradycje naszej aktywności w branży funeralnej sięgają roku 1979. Już zatem od kilku dekad  wypracowujemy sobie dobrą markę w Sławnie i okolicach.

Klienci cenią sobie nasze umiejętności i doświadczenie. Zajmujemy się zarówno formalnościami urzędowymi jak i przygotowaniem zmarłego oraz uroczystości. Przygotowujemy oprawę muzyczną oraz oferujemy usługi fotografa i filmowca.

Posiadamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, która z należytym szacunkiem pomoże Państwu przejść przez ten trudny dzień.

Nasza firma specjalizuje się również w usługach kamieniarskich. Wykonujemy nagrobki dziecięce, pojedyncze oraz rodzinne, wykorzystując najwyższej jakości kamień krajowy oraz importowany.

 

CO NALEŻY ZROBIĆ W PRZYPADKU ŚMIERCI BLISKIEJ OSOBY W DOMU:

 • wezwać lekarza dzwoniąc pod nr 999 lub 112 .Lekarz musi stwierdzić czy nastąpił zgon

 • od lekarza otrzymujemy tzw. kartę zgonu- będzie ona podstawą do wystawienia aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego

 • powiadamy zakład pogrzebowy WALCZAK dzwoniąc pod numer 661 51 51 50 lub 59810 51 50 , pracownik zajmie się resztą spraw związanych z eksportacją ciała.

JEŚLI ZGON NASTĄPIŁ W SZPITALU:

 • w szpitalu otrzymujemy kartę zgonu i zgłaszamy się do zakładu pogrzebowego WALCZAK w celu ustalenia terminu i przebiegu ceremonii.

 • z kartą zgonu i dowodem osobistym osoby zmarłej udać się do Urzędu Stanu Cywilnego (w mieście którym nastąpił zgon) po akt zgonu.

GDY ZGON NASTĄPIŁ W WYNIKU WYPADKU, SAMOBÓJSTWA LUB GDY PODEJRZEWANE JEST DZIAŁANIE OSÓB TRZECICH:

  • wzywamy Pogotowie (które zawiadamia Policję ta zaś Prokuraturę )

  • do zakładu pogrzebowego Walczak możemy się udać przed otrzymaniem karty zgonu w celu otrzymania wstępnej rezerwacji terminu ceremonii.

  • kartę zgonu otrzymujemy w prokuraturze lub na policji po zakończeniu przez nich czynności.

 • w tym przypadku musimy jeszcze otrzymać zezwolenie na pochówek.

Karta zgonu podlega rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu zgonu.

Podstawą wystawienia aktu zgonu jest:

 • dowód osobisty osoby zmarłej

 • dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon

 • jeśli osoba zmarła pozostawała w związku małżeńskim, niezbędny jest dowód osobisty współmałżonka

DOKUMENTY:

Udając się do zakładu pogrzebowego prosimy o zabranie następujących dokumentów:

 • aktu zgonu lub karty zgonu wydanej przez lekarza lub aktu zgonu

 • dowodu osobistego , PESEL-u osoby zmarłej

 • zaświadczenia z zakładu pracy lub odcinka renty/emerytury lub legitymacji ZUS lub KRUS osoby zmarłej

 • dowodu osobistego, osoby załatwiającej formalności.

Formalności związane z otrzymaniem zasiłku ZUS lub KRUS oraz pozostałe czynności załatwia Zakład Pogrzebowy WALCZAK , w Państwa gestii leży tylko i wyłącznie wizyta u księdza.

ŚWIADCZONE PRZEZ NAS USŁUGI:

 • całodobowy dyżur telefoniczny [zobacz]
 • eksportacja całodobowa: zabieranie z domu, szpitali i miejsc zgonu [zobacz]
 • organizacja pogrzebów [zobacz]
 • rezerwacja terminów i miejsc na cmentarzu [zobacz]
 • kremacje [zobacz]
 • sprzedaż trumien, urn, krzyży, tabliczek [zobacz]
 • garderoba i akcesoria dla zmarłych [zobacz]
 • kolorowe klepsydry, nekrologi [zobacz]
 • obrazki, ozdoby, pamiątki [zobacz]
 • zamówienie mówcy lub mistrza ceremonii [zobacz]
 • oprawa muzyczna ceremonii pogrzebowej, orkiestra, trębacz [zobacz]
 • załatwianie zasiłku w ZUS i KRUS [zobacz]
 • oprawa fotograficzna i filmowa [zobacz]
 • zamówienie autokaru dla uczestników pogrzebu [zobacz]
 • organizacja uroczystego obiadu – stypy [zobacz]
 • ekshumacja zmarłych [zobacz]
 • przewóz zwłok na terenie kraju i zagranicy [zobacz]
 • oprawa kwiatowa: wykonanie i dowóz wiązanek, wieńców [zobacz]
 • posiadamy karawany, baldachimy, windy i nagłośnienia [zobacz]
 • usługi kamieniarskie (demontaż i montaż nagrobka, otwarcie i zamknięcie grobowca) [zobacz]
 • sprzedaż pomników nagrobnych [zobacz]
 • całoroczna opieka nad grobami [zobacz]
 • spełniamy inne nietypowe zamówienia klienta