STEFANIA GIŁKA – lat 81

Ceremonia Pogrzebowa rozpocznie się Mszą Świętą 27.08.2019 o godzinie 12.00 w Kościele p.w. Zwiastowania NMP w Krągu po czym nastąpi  odprowadzenie Zmarłej do miejsca spoczynku na cmentarzu w Polanowie.

Modlitwa Różańcowa odbędzie się przed Mszą Świętą 27.08.2019 o godz. 11.30 w Kościele w Krągu.

Msza św. pp  za Duszę Zmarłej odbędzie się 27.09.2019 o godz. 17.00  i od Zakładu Pogrzebowego WALCZAK  29.12.2019  o godz. 12.30  w Kościele p.w. Zwiastowania NMP w Krągu.