ADAM PAWŁOWSKI

Ceremonia Pogrzebowa rozpocznie się Mszą Świętą 12.05.2022 o godz. 11.00 w Kościele p.w. WNMP w Pałowie, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego do grobu.

Modlitwa Różańcowa odbędzie się 11.05.2022 o godz. 19.00 w Kaplicy cmentarnej w Sławnie i przed Mszą Świętą 12.05.2022 o godz. 10.30 w Kościele w Pałowie.